قابلیت سفارشی سازی

تخت برقی کاشت مو و جراحی

قابلیت سفارشی سازی

تخت جراحی کاشت مو و زیبایی

قابلیت سفارشی سازی

تخت جراحی کاشت مو و زیبایی

قابلیت سفارشی سازی

تخت برقی دیالیز-انتقال خون-آنکولوژی

قابلیت سفارشی سازی

صندلی برقی – صندلی زیبایی – صندلی خونگیری

قابلیت سفارشی سازی

تخت معاینه لاغری و لیزر برقی

قابلیت سفارشی سازی

تخت برقی معاینه زنان زایمان ژنیکولوژی

قابلیت سفارشی سازی

صندلی برقی معاینه گوش و حلق و بینی

چراغ پزشکی معاینه LED

قابلیت سفارشی سازی

دیواری و پایه دار

تابوره کفی گرد

تابوره کفی گرد

قابلیت سفارشی سازی

چرخدار و جکدار

تابوره زین اسبی

تابوره پزشکی زین اسبی

قابلیت سفارشی سازی

چرخدار و جکدار

ترالی وکمد پزشکی چهار کشو

ترالی چهار کشو و کمد پزشکی

قابلیت سفارشی سازی

فلزی – ABS

ترالی زیبایی 3 طبقه

ترالی سه طبقه

قابلیت سفارشی سازی

تمام فلز

ترالی پزشکی سه طبقه 2 کشو

ترالی پزشکی کشودار سه طبقه آراصنعت

قابلیت سفارشی سازی

کشودار – فلزی و ABS

تخت معاینه هلالی

تخت معاینه دکتر هلالی

قابلیت سفارشی سازی

رول دار – هلالی فومی

صندلی برقی دوموتوره پانته آ

صندلی برقی پوست و مو و زیبایی مدل پانته آ A

قابلیت سفارشی سازی

صندلی برقی پوست و مو و زیبایی

صندلی برقی دوموتوره پارمیس

صندلی پوست و زیبایی مدل Z

قابلیت سفارشی سازی

صندلی پوست و زیبایی برقی

یونیت معاینه دندانپزشکی طرح ریتر

تخت برقی معاینه دندانپزشکی 2 موتوره

قابلیت سفارشی سازی

مطب ها، کلینیک ها، درمانگاه های دندانپزشکی